Τι σχήμα είναι το κυκλικό τμήμα και πως υπολογίζουμε το ύψος του; Βρες online το μήκος του ύψους του κυκλικού τμήματος. Θεωρία - Στοιχεία σχήματος - Τύπος