Βρες το μήκος του ύψους στο γεωμετρικό στερεό - κόλουρος κώνος. Τύπος & επεξήγηση υπολογισμού του ύψους. Περιγραφή σχήματος κόλουρου κώνου. Conical Frustum