Δες online το αποτέλεσμα και τη διαδικασία υπολογισμού του υπολοίπου μίας διαίρεσης. Διαιρετέος, διαιρέτης, πηλίκο και υπόλοιπο. Ατελής ή τέλεια διαίρεση.