Κυκλικό τμήμα - Βρες πόσο είναι το μήκος της χορδής. Επεξήγηση - Θεωρία - Τύποι - Περιγραφή υπολογισμών, στοιχεία κυκλικού τμήματος. Circular segment shape