Βρες online το μήκος του γεωμετρικού σχήματος του κυκλικού τομέα. Τι είναι ο κυκλικός τομέας; Περιγραφή και επεξήγηση. Τρόπος λύσης - Μαθηματικοί τύποι.