Υπολογισμοί για το κυκλικό τμήμα. Υπολογισμός του μήκους του τόξου και των μοιρών της γωνίας του. Περιγραφή σχήματος & μαθηματικοί τύποι. Circular segment