Εύρεση online της τετραγωνικής ρίζας ενός αριθμού. Τι είναι η τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού; Μαθηματικός συμβολισμός - Τρόπος υπολογισμού. Άλγεβρα