Πως υπολογίζεται το εμβαδόν σε ένα στάδιο; Βρες την ολική επιφάνεια του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου συν των δύο ημικυκλίων του σταδίου. Stadium shape