Βρες σε μία ομάδα αριθμών ποια είναι η ν-οστή μεγαλύτερη τιμή που υπάρχει. Online εύρεση πρώτης, δεύτερης, τρίτης κτλ μεγαλύτερης τιμής σε σύνολο στοιχείων