Υπολόγισε το πλήθος των πλευρών ενός κανονικού πολυγώνου online όταν ξέρεις τις μοίρες της εσωτερικής ή της εξωτερικής γωνίας του σχήματος. Θεωρία - Τύποι