Υπολόγισε το μήκος της πλευράς σε ένα τετράγωνο. Εύρεση της πλευράς όταν γνωρίζεις την περίμετρο ή τη διαγώνιο ή το εμβαδόν του τετραγώνου. Θεωρία. Square