Εύρεση του μήκους της περιμέτρου της βάσης στο ημισφαίριο σχήμα. Ποιος είναι ο τύπος υπολογισμού για την περίμετρο; Το σχήμα του ημισφαιρίου. Hemisphere