Υπολογισμός του μήκους της περιμέτρου σε ένα τρίγωνο. Πως βρίσκουμε την περίμετρο (άθροισμα πλευρών) στο σχήμα του τριγώνου; Τριγωνομετρία - Γεωμετρία