Υπολογισμός του μήκους της περιμέτρου σε έναν τραπέζιο. Πως βρίσκουμε την περίμετρο στο σχήμα του τραπεζίου; Άθροισμα των τεσσάρων πλευρών του σχήματος.