Υπολογισμός του μήκους της περιμέτρου σε ένα τετράγωνο. Βρες την περίμετρο όταν γνωρίζεις πλευρά, διαγώνιο ή το εμβαδόν του τετραγώνου. Μαθηματικοί τύποι.