Βρες online πόσο είναι η περίμετρος στον κυκλικό δακτύλιο. Μαθηματικός τύπος. Υπολογισμός μήκους, περιφέρειας όλου του κύκλου. Στοιχεία κυκλικού δακτυλίου.