Βρες τη χωρητικότητα ενός κόλουρου κώνου online. Επεξήγηση και περιγραφή του υπολογισμού του όγκου στον κόλουρο κώνο. Στοιχεία και μαθηματικός τύπος.