Υπολογισμός της χωρητικότητας της τριγωνικής πυραμίδας. Πόσα κυβικά περιέχονται σε μία τριγωνική πυραμίδα; Τρόπος υπολογισμού και περιγραφή σχήματος.