Υπολογισμός της χωρητικότητας της σφαίρας. Πόσα κυβικά περιέχονται στη σφαίρα; Μαθηματικός τύπος υπολογισμού του όγκου και άλλα στοιχεία του στερεού.