Βρες online τη χωρητικότητα - κυβικά ενός ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου. Πως υπολογίζεται ο όγκος στο σχήμα; Τύπος υπολογισμού όγκου & Επεξήγηση. Volume.