Βρες online τη χωρητικότητα - κυβικά και το εμβαδόν σε έναν κύβο. Πως υπολογίζεται ο όγκος του κύβου γνωρίζοντας την πλευρά; Στοιχεία γεωμετρικού στερεού