Βρες online τη χωρητικότητα - κυβικά ενός κυλίνδρου. Πως υπολογίζεται ο όγκος; Τύπος & τρόπος υπολογισμού όγκου. Κύλινδρος - Στοιχεία γεωμετρικού στερεού