Βρες online τη χωρητικότητα, τα κυβικά ενός κώνου. Πως υπολογίζεται ο όγκος του γεωμετρικού στερεού; Επεξήγηση υπολογισμού - Στοιχεία του κώνου. Άξονας κα.