Βρες online τη χωρητικότητα, τα κυβικά μίας κόλουρης πυραμίδας. Πως υπολογίζεται ο όγκος; Τύπος υπολογισμού όγκου στην κόλουρη πυραμίδα. Στοιχεία σχήματος.