Υπολογισμός του όγκου μιας κάψουλας online. Τι σχήμα είναι η κάψουλα; Επεξήγηση, ορισμός, τύποι και στοιχεία του γεωμετρικού στερεού. Volume of a capsule.