Εύρεση της ν-οστής (τρίτης, τέταρτης, πέμπτης κτλ.) ρίζας αριθμού. Τι είναι η νιοστή ρίζα ενός θετικού αριθμού; Συμβολισμός - Θεωρία - Τρόπος υπολογισμού