Δες online ποια είναι η αριθμητική μέση τιμή ενός συνόλου τιμών. Τι είναι ο μέσος όρος; Τρόπος υπολογισμού. Άθροισμα αριθμών και διαίρεση με το πλήθος.