Βρες online το κέντρο βάρος του κυκλικού τομέα. Τι σχήμα είναι ο κυκλικός τομέας; Περιγραφή και επεξήγηση. Τρόπος λύσης - Μαθηματικοί τύποι. Circle segment