Βρες πόσο είναι η γενέτειρα - πλευρά στο σχήμα του κόλουρου κώνου online. Πως υπολογίζεται; Μαθηματικοί τύποι εύρεσης γενέτειρας του γεωμετρικού στερεού.