Εύρεση του φυσικού λογάριθμου ενός αριθμού x. Νεπέριος λογάριθμος - Βάση ο αριθμός e (2,71828). Αλγεβρικός υπολογισμός. Ln(x). Natural logarithm calculator