Ποια είναι η πιο συχνή τιμή - Επικρατούσα σε ένα σύνολο αριθμών; Online calculator - στατιστικός υπολογισμός. Βρες τον αριθμό με τη συχνότερη εμφάνιση.