Εύρεση online του εμβαδού - τετραγωνικών του τριγώνου ξέροντας το μήκος των πλευρών του. Ποιος είναι ο τύπος του Ήρωνα; Τριγωνομετρία. Τρόπος υπολογισμού.