Βρες το εμβαδόν - τετραγωνικά ενός τριγώνου. Τύπος υπολογισμού: Βάση επί ύψος δια δύο. Θεωρία τριγώνου και στοιχεία σχήματος. Τριγωνομετρία - Triangle.