Υπολόγισε το εμβαδόν - κυβικά σε έναν ρόμβο online με τρεις τρόπους. Στοιχεία του ρόμβου - διαγώνιες, πλευρές, ύψος. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας ρόμβου.