Βρες το εμβαδόν σε ένα παραλληλόγραμμο σχήμα online. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού του εμβαδού - Μαθηματικός Τύπος; Βάση επί ύψος παραλληλογράμμου.