Βρες online το συνολικό εμβαδόν σε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού του εμβαδού; Μήκος - πλάτος - ύψος παραλληλεπιπέδου.