Βρες online πόσο είναι το εμβαδόν στο σχήμα του κυκλικού δακτυλίου. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού & θεωρία γεωμετρίας. Υπολογισμός εμβαδού όλου του κύκλου.