Υπολόγισε το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου γνωρίζοντας την ακτίνα του. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού. π επί ακτίνα (ρ) στο τετράγωνο. Στοιχεία κύκλου.