Βρες πόσο είναι το ολικό εμβαδόν και το εμβαδόν μόνο του καμπύλου τμήματος στο σχήμα του κώνου. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού. Στοιχεία σχήματος.