Υπολογισμός του εμβαδού της επιφάνειας στην κόλουρη πυραμίδα. Βρες τα τετραγωνικά των πλευρών στην κόλουρη πυραμίδα. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού.