Βρες το εμβαδόν επιφάνειας στο σχήμα του κανονικού πολυγώνου. Γιατί ονομάζεται κανονικό ν-γωνο; Τέσσερις τύποι υπολογισμού των τετραγωνικών. Στοιχεία.