Βρες το εμβαδόν στην τριγωνική πυραμίδα online. Τρόπος υπολογισμού του ολικού εμβαδού και του εμβαδού βάσης. Στοιχεία τριγωνικής πυραμίδας - έδρες, βάση