Βρες το εμβαδόν στην πυραμίδα online. Τρόπος υπολογισμού του εμβαδού. Περιγραφή του σχήματος της πυραμίδας. Μαθηματικός τύπος. Στοιχεία γεωμετρικού στερεού