Βρες online το το εμβαδόν - κυβικά του του κυκλικού τομέα. Τι γεωμετρικό σχήμα είναι ο κυκλικός τομέας; Περιγραφή εύρεσης εμβαδού - Μαθηματικοί τύποι