Δες τι αποτέλεσμα δίνει ένας αριθμός αν τον υψώσω σε μία δύναμη; Στο τετράγωνο, στην πέμπτη κτλ. Τι είναι οι δυνάμεις των αριθμών. Θεωρία - Calculator