Βρες το μήκος διαγωνίου σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα. Διαγώνιοι του ορθογωνίου παραλληλογράμμου; Περιγραφή τρόπου υπολογισμού των διαγωνίων.