Δες online πόσες διαφορετικές ομαδοποιήσεις μπορείς να δημιουργήσεις από ένα σύνολο αριθμών - στοιχείων που εισάγεις. Υπολογισμός πλήθους συνδυασμών.