Πρόσθεση των στοιχείων δύο πινάκων με ίδιο αριθμό γραμμών & στηλών - ίδιες διαστάσεις. Πράξη πρόσθεσης μεταξύ δύο πινάκων. Τρόπος, Περιγραφή, Επεξήγηση.