Υπολόγισε την απόσταση δύο σημείων εισάγοντας τις συντεταγμένες (τετμημένη και τεταγμένη) τους. Πόσο απέχουν στο καρτεσιανό επίπεδο - σύστημα αξόνων;