Βρες το μήκος των δύο ακτίνων σε έναν κυκλικό δακτύλιο και το ύψος του δακτυλίου (μεγάλη ακτίνα μείον τη μικρή ακτίνα). Μήκος Εσωτερικής και εξωτερικής ακτίνας.